Tuesday, May 7, 2013

tutorial how to make a carpet with trapillo (2)


Hello! Welcome back to my world of wool! 
Here is a new tutorial for make a carpet with trapillo. I used three coils trapillo, two pink and one gray and I worked with a  crochet hook 15mm, it all depends how how thick the trapillo you use. And I changed color in every round, but if you want you can use one color or more more colors to the carpet.

Hola! Benvinguts altre cop al meu món de llana!
Aquí teniu un nou tutorial per realitzar una catifa de trapillo. Jo vaig utilitzar tres bobines de trapillo, dues de color rosa i una de color gris i vaig treballar amb agulla de ganxet de 15mm, tot depèn de com sigui de gruixut el trapillo que vostè utilitzi. Jo vaig canviar de color a cada volta, però si vostè ho desitja pot utilitzar un sol color o fins i tot fer la catifa amb més colors.

 ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi mundo de lana! 
Aquí tenéis un nuevo tutorial para realizar una alfombra de trapillo. Yo utilicé tres bobinas de trapillo, dos de color rosa y una de color gris. Trabajé con aguja de ganchillo 15mm, todo depende de cómo sea de grueso el trapillo que usted utilice. Yo cambié de color en cada vuelta, pero si usted lo desea puede utilizar un solo color o incluso hacer la alfombra con más colores.

____________________

tutorial how to make a carpet with trapillo 
tutorial com fer una catifa amb trapillo 
tutorial como hacer una alfombra con trapillo 


1 -make a magic circle, double crochet 16 times in the circle, join with slip stitch

feu un cercle màgic, 16 punts alts, unir amb un punt ras

haz un círculo mágico, 16 puntos altos, unir con un punto corredizo


2- 32 dc, two dc in each dc of previous round, 2-2-2-2 ... to end, join in a circle ss,

32 pa, dos pa en cada pa de la volta anterior, 2-2-2-2... fins al final, unir en cercle amb pr

32 pa, dos pa en cada pa de la vuelta anterior, 2-2-2-2... hasta el final, unir en círculo con pc,


3- 48 dc, 2-1-2-1-2-1 ... to end, join in a circle ss

48 pa, 2-1-2-1-2-1... fins al final, unir en cercle amb pr

48 pa, 2-1-2-1-2-1... hasta el final, unir en círculo con pc


Here I will show how to make the color change at the end of a round. If you look at the first round I did not do that and the points are ugly. If you do it thus  the result is more polished and the points are nice.

Aquí jo us mostro com realitzar el canvi de color al finalitzar una volta. Si us fixeu a la primera volta no ho vaig fer d'aquesta manera i els punts es veuen lletjos. Si vostè ho fa així el resultat és més polit i els punts es veuen bonics.

Aquí os muestro cómo realizar el cambio de color al finalizar una vuelta. Si os fijáis en la primera vuelta  no lo hice de esta manera y los puntos se ven feos. Si usted lo hace así el resultado es más pulido y los puntos se ven bonitos.4- 64 dc, 2-1-1-2-1-1-2-1-1 ... to end, join in a circle ss

64 pa, 2-1-1-2-1-1-2-1-1 ... fins al final, unir en cercle amb pr

64 pa, 2-1-1-2-1-1-2-1-1 ... hasta el final, unir en círculo con pc


5- 80 dc, 2-1-1-1-2-1-1-1-2-1-1-1 ... to end, join in a circle ss

80 pa, 2-1-1-1-2-1-1-1-2-1-1-1 ... fins al final, unir en cercle amb pr

80 pa, 2-1-1-1-2-1-1-1-2-1-1-1 ... hasta el final, unir en círculo con pc


6- 96 dc, 2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1 ... to end, join in a circle ss

96 pa, 2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1  ... fins al final, unir en cercle amb pr

96 pa, 2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1  ... hasta el final, unir en círculo con pc


I tried to make the next round continuing with the increases (you remember  16 point increase in each round) and so end the seventh round with 112 points. If you want to make a more larger rug remember make 16 increases in each round, you  understand?

Jo pretenia fer la volta número 7 continuant amb els augments (recordeu que augmentem 16 punts a cada volta) i així finalitzar la volta 7 amb 112 punts. Si vostè vol fer una catifa més gran vostè ha de realitzar 16 augments a cada volta, ho entén? 

Yo pretendía hacer la vuelta número 7 continuando con los aumentos (recordad que aumentamos 16 puntos en cada vuelta) y así finalizar la vuelta 7 con 112 puntos. Si usted quiere hacer una alfombra más grande  debe realizar 16 aumentos en cada vuelta, lo comprende?


What happened here? What happened was finished the trapillo  before the end of  round 7 and I had to get rid of the points... Make tutorials requires a lot of time and effort, really ... a lot of time... Then I had to find a solution and now I will explain how I made the  round number 7.

Què va passar aquí? Doncs va passar que es va acabar el trapillo abans de finalitzar la volta número 7 i  vaig haver de desfer els punts... Fer tutorials requereix molt de temps i esforç, de veritat... molt de temps... Després  vaig haver de buscar una solució i ara us explico com vaig fer la volta número 7.

¿Qué pasó aquí? Pues sucedió que se acabó el trapillo antes de finalizar la vuelta número 7 y  tuve que deshacer los puntos... Hacer tutoriales requiere mucho tiempo y esfuerzo, de verdad ...  mucho tiempo... Después  tuve que buscar una solución y ahora  os cuento como hice la vuelta número 7.


7- chain 5 (counting as 1dc+chain2) skip a stitch, then continues:
1dc, ch2, sk 1 st… to end,  join with a slip stitch

feu 5 cadenetes (compta com 1pa+2cd) salta un punt, llavors continueu:
1punt alt, 2cadenetes, salta 1 punt... així fins al final, unir amb punt ras

haz 5 cadenetas (cuenta como 1pa+2cad) salta un punto, luego continúa:
1 punto alto, dos cadenetas, salta 1 punto... así hasta el final, unir con punto corredizo


8- chain 1 (counting as a 1sc), then continues:
1sc in the hole, 1sc in the each dc of previous round…  to end, join with ss and fasten off. I advise you  after fasten off the trapillo take off needle and thread the same color and make a stitching in to of trapillo  and so make sure not undo the carpet. (IMPORTANTI think here I should make 2sc in the hole, then I will explain you why I decided to make only 1sc inside the hole )

feu una cadeneta (compta com 1pb), llavors continueu:
1pb al forat, 1pb en cada pa de la volta anterior… fins al final, unir amb pr i assegurar el fil. Jo aconsello després de rematar el trapillo agafar agulla i fil del mateix color i fer unes puntades al trapillo i així assegurem que no es desfarà la catifa. (IMPORTANT: crec que aquí s'hauria de fer 2 pb al forat, després us explico perquè  he decidit fer només 1pb al forat)

haz una cadeneta (cuenta como 1pb), luego continúa:
1pb en el agujero, 1pb en cada pa de la vuelta anterior… hasta el final, unir con pc y asegurar el hilo. Aconsejo después de rematar el trapillo coger aguja e hilo del mismo color y hacer unos puntos  al trapillo y así nos aseguramos que no se deshaga la alfombra. (IMPORTANTE: creo que aquí se debería hacer 2 pb en el agujero, después  os cuento porque  he decidido hacer sólo 1pb en el agujero)


Look what happened when I did 2sc in each hole ... a disaster! I had the carpet with large waves. Here I also had to get rid  the points and start again the round. I tell you that the trapillo pink  was thicker than the trapillo gray and that is difficult to work thereby. If you can, you work with  the same thickness of trapillo...

Mireu que va passar quan jo vaig fer 2pb dins de cada forat... un desastre! em quedava la catifa amb ones molt grans. Jo també aquí vaig haver de desfer els punts i començar una altra vegada la volta. Us he de dir que el trapillo rosa era més gruixut que el trapillo gris i això és complicat per treballar. Si podeu heu de treballar amb trapillo del mateix gruix...

Mira lo que pasó cuando  hice 2pb dentro de cada agujero ... un desastre! me quedaba la alfombra con olas muy grandes. Aquí también tuve que deshacer los puntos y empezar otra vez la vuelta. He de decir que el trapillo rosa era más grueso que el trapillo gris y esto es complicado para trabajar. Si se puede es mejor trabajar con trapillo del mismo grosor...


Look behind the carpet. I have not cut the trapillo when i did the color change. 
You Want to see  the carpet..?  Here is my second carpet with trapillo! 
Authentic XL crochet! 
And here comes my controller QUALITY ...

Observa la catifa pel darrera. No he tallat el trapillo quan realitzava el canvi de color. 
Vols veure com és la catifa...? Aquí teniu la meva segona catifa de trapillo! 
Autèntic ganxet XL! 
I també aquí arriba la meva controladora de calitat... 

Mira la alfombra por detrás. No he cortado el trapillo al realizar el cambio de color. 
¿Quieres ver cómo es la alfombra ...? ¡Aquí teneis mi segunda alfombra de trapillo! 
¡Auténtico ganchillo XL! 
Y también aquí llega mi controladora de calidad ...


To me it's funny how quickly she sits on the carpet!
 She remembers the other day and the last carpet... (you can see here)

Em fa gràcia com  s'asseu de seguida a la catifa! 
se'n recorda de l'altre dia i de l'anterior catifa... (la pots veure aquí)

¡Me hace gracia como ella se sienta enseguida en la alfombra!  
se acuerda del otro día y de la otra alfombra... (la puedes ver aquí)


She liked it a lot! Even she wants to do somersaults on the carpet! 
The carpet of trapillo has passed  control QUALITY!

Li ha agradat moltíssim! Fins i tot vol fer tombarelles a sobre la catifa! 
La catifa de trapillo ha passat el control de calitat!

¡Le ha gustado muchísimo! ¡Incluso  quiere hacer volteretas sobre la alfombra! 
¡La alfombra de trapillo ha pasado el control de calidad!


I hope that this tutorial will be useful. You can make a rug like this or take ideas to make your own carpet with trapillo. But above all, above all, very importantly enjoy! 
Thanks for visiting my world of wool!

Jo desitjo que us sigui útil aquest tutorial. Podeu fer una catifa similar a aquesta o bé prendre idees per realitzar la vostra pròpia catifa de trapillo. Però sobretot, sobretot, molt important: gaudiu creant! 
Gràcies per visitar el meu món de llana!

Yo deseo que os sea útil este tutorial. Puede hacer una alfombra similar a ésta o bien tomar ideas para realizar su propia alfombra de trapillo. Pero sobre todo, sobre todo, muy importante: ¡disfrutad creando!
 ¡Gracias por visitar mi mundo de lana!

72 comments :

 1. Oooh, Cristina!! T'ha quedat preciosa!
  Moltes gràcies per aquest tutorial!
  Muaks!

  ReplyDelete
 2. It looks very nice and the colors look beautiful!:) your quality control is cute :)

  ReplyDelete
 3. Nenaaaa, quina currada altra vegada!! mil gràcies pel tuto!!!!!!!
  M'encanten aquests dos colors que has triat!
  Preciosa combinació!!! petons!

  ReplyDelete
 4. Ooohhhh és preciosa, i la nena està guapíssima!, moltes gràcies pel segon tutorial. Et volia demanar saps on puc treure un tutorial per fer-la rectangular? Es que la iaia me'n demana una. Moltes grácies guapa.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hola, Anna! Gràcies per tots els teus comentaris!
   Jo crec que per la xarxa hi ha molts tutos! aquí et deixo l'enllaç de com fer granny squares rectangulars. Crec que amb el trapillo quedaria una catifa ben xula! ja m'explicaràs!

   http://crochetagain.wordpress.com/2012/06/27/a-better-granny-rectangle/

   http://www.youtube.com/watch?v=AxIeMkZX2DA

   Si puc algun dia en faré una de rectangular i et diré com l'he fet. Ara estaré uns dies sense fer tutos... requereix molt temps i vaig super liada... però pensaré amb tu i la teva iaia i miraré de fer-ne un de rectangular!
   Gràcies una vegada més!
   Muuuuuak!!!!

   Delete
  2. It looks beatiful i am also gonna try one. nomore throwing away old t-shirts thans for the advise

   Delete
 5. Drago mi je da sam došla u tvoj svet vune!
  Oduševljena sam idejom za ovakvo heklanje,tepih i objašnjenje su super!!!
  Veliki pozdrav iz Srbije!:)

  ReplyDelete
 6. Uaaau Cristina!!! quina catifa més bonica! M'agraden molt els colors que has triat!!
  Moltes gràcies per compartir aquest tuto tant xulo. Per cert, la teva petitona fa molta gràcia, és moníssima i són unes fotos molt divertides.
  Un petonàs

  ReplyDelete
 7. Cris aquesta també m'agrada mooooooooltissim!!!!!! Com xurros eh les fas les catifes...m'encanten !!!! I la Carlota esta divertidissima, que guapa!!!! Gràcies pel tutorial, ets la canya! Muaaaa guapissima!!!

  ReplyDelete
 8. so nice!!!!!!
  thank you Cristina for sharing this lovely tutorial,
  xxxxx Ale

  ReplyDelete
 9. Gracias por el tutorial! me encantan estas alfombras. Tendré que hacer una algún día...

  ReplyDelete
 10. Nena!!! Et queden tant bé! M'encanten! Ets una artistassa! Un petó gran gran i moltes gràcies pel tutorial! A veure si tinc una estoneta i ho provo! M

  ReplyDelete
 11. Cristina ! ets la reina del ganxet... jo continuo sense atrevir-m'hi hehehehehe. La catifa t'ha quedat genial i jo la veig súper ben feta !!!
  I m'encanta el teu control de qualitat hahahaha
  1 petó per tu i la teva petita controladora.

  ReplyDelete
 12. Hola!! acabo de descobrir el teu blog!! i la veritat és que m'ha encantat! felicitats!! m'encanten aquestes estores gegants! jeje jo nhe començat dues però no he aconseguit acabar-les encara :p
  Si et ve de gust et convido a visitar el meu blog!
  www.craftandartists.cat
  Fins aviat!

  ReplyDelete
 13. i need these in my life - thanks for sharing!!!

  ReplyDelete
 14. Hi,

  look at my blog. I've got an award for you.

  Lisa

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you, Lisa!
   Thanks for thinking with me!

   Delete
 15. T'han quedat mooooolt boniques!

  ReplyDelete
 16. How lovely carpet and the colours are just perfect! <3

  ReplyDelete
 17. Ohhhhhhh! Gràcies per compartit aquest tutorial! Tinc ganes de provar a fer una...perquè totes les que veig són moníssimes. M'agraden molt els colors que has triat!!!
  Petonets

  ReplyDelete
 18. i am interested in purchasing the Trapillo, but i live in the USA. can you help??

  ReplyDelete
 19. what is the TRAPILLO?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi!
   Trapillo is t-shirt yarn, you know???
   Visit http://pinterest.com/woolwool22/t-shirt-yarn/
   Thanks for your comment!

   Delete
  2. Did you make your trapillo? or buy it?

   Delete
  3. Hello!
   So far I've done all work with bought trapillo.
   But you can make t-shirt yarn (trapillo in spanish)
   to recycling old cotton t-shirts that you to have home.
   I leave a link:http://pinterest.com/woolwool22/t-shirt-yarn/
   Thanks for visiting my world of wool!

   Delete
 20. ohhh, cristina como me habia perdido esta entrada! la alfombra es maravillosa y que colores mas bonitos! muchas gracias por el tutorial, llevo tiempo queriendo probar con el trapillo pero no me acabo de animar porque no se si podria trabajar con las agujas tan gordas
  Muchos besos guapiiisima!

  ReplyDelete
 21. Esta bello, pero donde compro el trapillo?? Vivo en usa

  ReplyDelete
 22. Very pretty carpet.. Loved the colors you have used and the girl who is jumping on it n having fun!

  ReplyDelete
 23. ¿Se puede comprar trapillo en los EEUU? Yo nunca lo he visto. Ni en una tinda ni en la red.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pues la verdad, lo desconozco.... Trapillo en inglés es t-shirt yarn y yo creo que sí puedes encontrarl. Mira en Amazon, E-bay... seguro que puedes encontrarlo puesto que en los EEUU he visto que también trabajan con éste material. Quizás puedas probar de buscar la marca Hooked Spaghetti. Espero haverte podido ayudar!
   Gracias por pasearte un ratito por aquí!

   Delete
 24. you've got a great site! for me as a starter lots of inspiration

  ReplyDelete
 25. felicidadesssss!! te ha quedado preciosa y el truco de cambiar el color me lo anoto yo lo hacia de otra manera y no me convencía mucho,veremos el resultado!!

  ReplyDelete
 26. Precioso! Y la elección de los colores me encanta!

  ReplyDelete
 27. Me ha encantado este tutorial. Muchas gracias!! Me quedo a verlo todo.
  Sololeal

  ReplyDelete
 28. I love it! How many yards of yarn did you use?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hello! Thanks for visiting my world of wool!
   I used three rolls of 120 meters, two pink and one blue, not much over as you can see in the photo! approximately 360 meters ( it would be 393 yards that , right??)
   I wish him luck in his craft!
   Thank you!

   Delete
 29. T'ha quedat molt maco. Els colors m'encanten. Gràcies pel tutorial.Petonets

  ReplyDelete
 30. How many do you chain to make the circle?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hello! Look, if you read the tutorial again to see that in the first round there is a magic circle, you do not need make chains. You know how to make the magic circle? By the Network will find many tutorials that explain, even with the youtube videos.
   Thanks for visiting me!!

   Delete
 31. Gracias a ti por compartir todo ésto. Tu niña está muy mona. Saludos desde Bolivia. Adriana

  ReplyDelete
 32. felicidades!!!
  es de las alfombras mas bonitas que he visto,unos colores preciosos,y muy muy bien explicado,muchas gracias.
  carmen.

  ReplyDelete
 33. Absolutely beautiful! Where do you buy your yarn?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hello, Marnel! I purchase here Catalonia stores and online.
   In english is called t-shirt yarn.
   I think if you are looking on network you can find it!
   I think that the pages who I buy the t-shirt yarn these not distributed in the U.S...
   Thanks for visiting!

   Delete
 34. Acabo de descobrir el teu blog i trobo molt bonica la catifa, gràcies per compartir-la!

  ReplyDelete
 35. ooo,preciosas las dos alfombras de trapillio y muy guapa la peqe!!!!!felicidades!!muy util el paso-a -paso..

  ReplyDelete
 36. Enjoyed your tutorial. Can't wait to try it.

  ReplyDelete
 37. Hola me encantó lo único es que creí que era tutorial para las que no sabemos utilizar el ganchillo y desde el primer paso das el nombre de la puntada en lugar de explicar como se hace, ojalá y pronto puedas hacer otro tutorial mucho más explícito y así todas podremos tener nuestra alfombra. Gracias

  ReplyDelete
 38. This really looks amazing... I want to make one now :-)

  ReplyDelete
 39. I will do it!!! Thank you for the tutorial!

  ReplyDelete
 40. Hola son preciosas las alfombras y me gustaría aprender, pero sin vidio lo veo muy complicado.
  Es posible segirlo en algún vidio?
  Gracias.

  ReplyDelete
 41. Avui al blog... http://t.co/vcVxGf3e5r ;)

  ReplyDelete
 42. Hola!! Me encanta tu alfombra!! Me gustaria hacer una pero un poco mas grande y para chico, en azules y blancos.... Soy principiante con el ganchillo y me gustaria saber como cambias de color en cada vuelta... Igual me puedes pasar algun link para aprender?? Gracias y zorionak por el blog!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hola, Elisa! si te fijas en una de las fotos explico como cambiar el color. Aunque puedes rematar y cortar y luego empezar de nuevo con color diferente en la otra vuelta. Aqui te dejo un enlace por si te puede ayudar:
   http://annemarieshaakblog.blogspot.com.es/2012/04/how-to-change-colour.html
   Muchas gracias por tu visita!

   Delete
 43. Gracias Cristina, tienes razon! Ya he visto las fotos en que se ve el cambio de color, y también he visitado el otro link :-) Me sigue quedando una duda... Cuando cambias de color cortas el anterior?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hola de nuevo, Elisa! pues verás, en ésta alfombra no cortaba el hilo, puesto que cambiaba de color a cada vuelta. Pero puedes cortarlo si tu lo deseas o te molesta para trabajar. Luego el trocito de hilo sobrante lo vas escondiendo por detrás, ayudándote con un ganchillo más pequeño, de 4mm por ejemplo. Espero haberte ayudado!
   un abrazo!

   Delete
 44. gostei muito do seu TUTORIAL é bem explicado e mais as dicas que você dar para facilitar onde encontrar os itens para trabalhar. Excelente dica do CIRCULO MÁGICO , obrigada e a criança é realmente seu controle de qualidade , já que a pele de criança é tão sensível!!!

  ReplyDelete
 45. Hola! Cuántos ovillos utilizaste para la alfombra?

  ReplyDelete
 46. Uoooo!!! Que maca! Merci pe'l tutorial!

  ReplyDelete
 47. Occasionally my work forces us to wear promotional t-shirts, currently they are cobalt blue, I choose to collect everyone's shirts to make a rug.

  ReplyDelete
 48. Gracias muy bonito y la explicación super...

  ReplyDelete
 49. Muchas Gracias por el tutorial... esta muy bien explicado. Te ha quedado preciosa.
  yo la estoy haciendo ahora me queda regular, con muchas ondas...
  Es normal??? o habré hecho algo mal???

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hola, Isabel! gracias por tu visita, me alegro que te guste la alfombra!
   Lo de las ondas a mi me pasa a veces, ésto quiere decir que estás aumentado demasiados puntos, con la tensión que tu trabajas quizás no necesites augmentar... si te sale una vuelta con mucha onda en la pròxima vuelta no hagas aumentos. Cada persona trabaja con diferente tensión y, nosotras mismas, no trabajamos con igual tensión todos los días.
   Espero haberte ayudado!

   Delete
  2. Pues ya lo tengo claro.
   Ahora me tocara deshacer... pero bueno... es lo que hay...
   Muchas Gracias.

   Delete
 50. Thank you for pattern ! It's very useful and I'm making right now bigger rug but with your tutorial is much easier ! Greetings from Poland !

  ReplyDelete
 51. So pretty! And wonderful colors! Thanks for sharing. Your crocheting is beautiful. What a cute quality control person. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Many thanks, Patricia!
   The little person who making Quality Control is now almost a little girl 6 years old ...

   Delete
 52. Tengo 2 ovillos de trapillo y tu explicacion se hace ver tan facil, haré mi intento y te contaré tengo rosa y plomo espero me salga tan linda como la tuya besos desde Peru, bendiciones.

  ReplyDelete
 53. Buenos días, muchas gracias por el tutorial. He realizado la alfombra y me queda con olas, no se que hacer, he hecho todo como está en el tutorial, no sé que falla. Muchas gracias

  ReplyDelete

Many thanks for your visit, your comments make me happy!

Note: Only a member of this blog may post a comment.