Monday, October 28, 2013

tutorial how to make a carpet with t-shirt yarn ( 3 )

The t-shirt yarn carpets are a great success of this blog!
they are the most visited by readers and followers!
So one day, Montse from " les mil i una idees " asked me to do an exchange
because she wanted a carpet for her son. And I said yes.
She made for ​​me a birthday crown and a beautiful shirt with applique
for my daughter Carlota  (you can see here ).


Well today I will present you my third carpet made ​​from t-shirt yarn. 
And look, look who decided that it also he wanted one ...
Yeeeeeeeees!!!!!  MIC !
_________________

tutorial how to make a carpet with t-shirt yarn
tutorial com fer una catifa amb trapillo 
tutorial como hacer una alfombra con trapillo 

Now I tell you what would be the correct pattern for the carpet with t-shirt yarn. To follow this carpet scheme  should be increasing one stitch in every round. That if the thickness of the yarn is the same! Like this:
1- magic circle
2- 12 dc 1-1-1-1-1-1 -1-1-1- ...
3- 24 dc 2-1-2-1-2-1-2-1-2 - ...
4- 36 dc 2-1-1-2-1-1-2-1-1-2-  ...
5- 48 dc 2-1-1-1-2-1-1-1-2-1-1-1-2- ....
6- 60 dc 2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-2 -1-1-1-1- ....
It's easy, right? You can do the rounds as you want!

Ara us dic com seria correctament el patró per fer aquesta catifa amb trapillo. Per seguir aquest esquema de catifa cal incrementar un punt a cada volta. Això si el gruix de la llana és el mateix! D'aquesta manera:
1- cercle màgic
2- 12 dc 1-1-1-1-1-1 -1-1-1- ...
3- 24 dc 2-1-2-1-2-1-2-1-2 - ...
4- 36 dc 2-1-1-2-1-1-2-1-1-2-  ...
5- 48 dc 2-1-1-1-2-1-1-1-2-1-1-1-2- ....
6- 60 dc 2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-2 -1-1-1-1- ....

Ahora os digo como sería correctamente el patrón para hacer esta alfombra con trapillo. Para seguir este esquema de alfombra debes incrementar un punto en casa vuelta. Esto si el grosor de la lana es el mismo! De esta manera:
1- círculo mágico
2- 12 dc 1-1-1-1-1-1 -1-1-1- ...
3- 24 dc 2-1-2-1-2-1-2-1-2 - ...
4- 36 dc 2-1-1-2-1-1-2-1-1-2-  ...
5- 48 dc 2-1-1-1-2-1-1-1-2-1-1-1-2- ....
6- 60 dc 2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-2 -1-1-1-1- ....


But this time I knew that t-shirt yarn was not the same thickness and while I was doing crochet I have improvised depending on the thickness of the thread. I started on the magic ring and then ....

1make a magic circle, double crochet 12 times in the circle, join with slip stitch

Però aquesta vegada sabia que el trapillo no era del mateix gruix i mentre estava fent ganxet improvitzava en funció del gruix del fil. Vaig començar per l'anell màgic i després ....
feu un cercle màgic, 12 punts alts, unir amb un punt ras

Pero esta vez sabía que el trapillo no era del mismo grosor y mientras estaba haciendo ganchillo improvisaba en función del grosor del hilo. Empecé por el anillo mágico y luego ....
haz un círculo mágico, 12 puntos altos, unir con un punto corredizo


2- 24 dc, two dc in each dc of previous round, 2-2-2-2 ... to end, join in a circle ss,

24 pa, dos pa en cada pa de la volta anterior, 2-2-2-2... fins al final, unir en cercle amb pr

24 pa, dos pa en cada pa de la vuelta anterior, 2-2-2-2... hasta el final, unir en círculo con pc,


3- 36 dc, 2-1-2-1-2-1 ... to end, join in a circle ss

36 pa, 2-1-2-1-2-1... fins al final, unir en cercle amb pr

36 pa, 2-1-2-1-2-1... hasta el final, unir en círculo con pc


4-  But here t-shirt yarn gray is thinner than the t-shirt yarn blue. So I already started looking for solutions to solve the problem. I decided to work with the two yarn together, you can see it in the photo.  Here I not  changed the scheme ​​and I make this round like the round 3: 
dc, 2-1-2-1-2...

Però aquí el trapillo gris és més prim que no pas el trapillo de color blau. Així que vaig començar a buscar solucions per resoldre el problema. Em vaig decidir a treballar amb les dos bobines juntes, es pot veure a la imatge. I tampoc vaig canviar l'esquema de punts i faig aquesta volta com la volta 3: 
pa, 2-1-2-1-2...

Pero aquí el trapillo gris es más delgado que el trapillo azul. Así que empecé a buscar soluciones para resolver el problema. Me decidí a trabajar con las dos madejas juntas, se puede ver en la imagen. No cambié el esquema de puntos y hago esta vuelta como la tercera: 
pa, 2-1-2-1-2-1...


5- I do not tell you the total number of stitch, as I said  before I was improvising because the t-shirt yarn not have the same thickness  . If you see that the carpet  made ​ waves you can do fewer stitches and if you see that the carpet is being tense can make more points. Know what I mean?

No us dic el nombre total de punts, com ja us he dit abans jo anava improvitzant perquè el trapillo no tenia el mateix gruix. Si veus que la catifa fa ones pots fer menys punts i si veus que la catifa està quedant tensa pots fer més punts. Entens el que vull dir?

No os digo lo número total de puntos, como ya os he dicho antes iba improvisando porque el trapillo no tenía el mismo grosor. Si ves que la alfombra hace ondas puedes hacer menos puntos y si ves que la alfombra está quedando tensa puedes hacer más puntos. Entiendes lo que quiero decir?


You can do the carpet as big as you want following the scheme I've said before and you can change and you also add more or less points, to depend on whether as you see well or not when you created your carpet with t-shirt yarn. On the last round I make ​​waves. This is my third carpet with t-shirt yarn. Do you like?

Pots fer la catifa tan gran com vulguis seguint l'esquema que he dit abans i es pot canviar i també afegir més o menys punts, depenent de si ho veus bé o no mentre fas la catifa amb trapillo. A la darrera volta he fet ones de color taronja. Aquesta és la meva tercera catifa amb trapillo. Us agrada?

Puede hacer la alfombra tan grande como quieras siguiendo el esquema que he dicho antes y se puede cambiar también y añadir más o menos puntos, dependiendo de si lo ves bien o no mientras haces la alfombra con trapillo. Ésta es mi tercera alfombra con trapillo. Os gusta?


Mic is very happy with the carpet!!!!!hahahaha!!


I worked with the crochet hook 15mm for the t-shirt yarn gray and blue. For the waves with orange I worked with the crochet hook 10mm because the t-shirt yarn was finer.


The MIC is happy .... very happy ...
 is a very popular for Catalan children! is a character in the TV 
very sweet and pleasant, sing, learn new words, play ball, 
bike, he has a friend called "Cinc Segons", a snail, a fly ... 
is great! Carlota looooooooooove Mic!


The carpet was a gift for Pol, the son of Montse, but I also have made ​​
a small detail for his sweet and lovely daughter Clàudia. 
A basket with t-shrit yarn! for to play and go buy.


You like it, Montse? You know that Montse and I do not know ... 
we only know through the blog .... is amazing, right? 
visit her blog ( here ) she makes a really beautiful work! 
I'm sure will like a lot!

Be creative and enjoy with your stuff! 

Thanks for visiting my world of wool!

17 comments :

 1. Ooh que bònic tot, la Montse estarà súper contenta! T'ha quedat molt bònic i les fotos de l'alfombra amb en Mic són una passada! Per cert M'encanten els teus comentaris en el meu blog sempre em fas fer un somriure! ;) petons

  ReplyDelete
 2. Very cute rug, Cristina, what a lovely trade you did with your friend. Sweet for both kids.

  ReplyDelete
 3. Ostres, és xulíssima! De les coses que acostumo a veure amb trapillo, les que més m'agraden són les catifes! Penso que li demanaré als reis que me'n facin una :P
  T'ha quedat genial^^

  ReplyDelete
 4. Quina passada Cristinaaaaaaaaa!!! t'ha quedat genial !! i els colors perfectes! I en mic hi queda de conya a sobre! ;) I mil gràcies per compartir el patró! Un peto guapa!!!

  ReplyDelete
 5. Ja tho he dit abans Cris! En ha REEEENCANTAT!!! Molt i molt bonic tot! Ets una artista! un petó gran gran guapi! M

  ReplyDelete
 6. The rug is really beautiful, such lovely colours and so well made! And I love the little basket too. The photos are gorgeous!
  Helen x

  ReplyDelete
 7. I love the basket. What a great idea.
  Greetings from Scotland
  Shippy

  ReplyDelete
 8. Ah Cristina, thank you for the tutorial, your carpet is very nice! Well done!
  As well thank you a lot for the comments on my blog. I've just noticed that you are no-reply-blogger, so I couldn't reply to you through e-mail...
  Have a wonderful day! Kisses Xx

  ReplyDelete
 9. Cris, quina súper catifa!!!! M'encanta...ets una passada!!!! Perdona si últimament vaig una mica tard amb els comentaris guapa...o si me'n salto algún...vaig de bòlit, per variar. Una abraçada molt, molt, molt gran :)

  ReplyDelete
 10. What size crochet hook and how many skeins of yarn did you use to make this rug?

  ReplyDelete
 11. Amazing post! I like your publish. I believe the fact with you and your services for rug and rug cleaners is good.The rug is really wonderful, such charming colors and so well made!Wool Carpets

  ReplyDelete
 12. Thanks for sharing, it's great!

  ReplyDelete
 13. Wow this is just great. Thank you for posting and sharing with us.

  ReplyDelete
 14. Its really very amazing and a creative work done by you.. I like it so much.. Thanks for sharing..

  ReplyDelete
 15. Hello I am Brazilian and I'm Trying To Do This carpet , Very difficult paragraph Balancing the points count , because there are times que is high time other fair is . His tips have helped me . Thank you!

  ReplyDelete

Many thanks for your visit, your comments make me happy!

Note: Only a member of this blog may post a comment.